Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мирянци, Априлци, Юнаците и Братаница, община Пазарджик

548