Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Черногорово и Паталеница, община Пазарджик

193