Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Сарая, с. Априлци и с. Гелеменово, община Пазарджик

645