Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Величково, община Пазарджик

701