Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляваща две помещения с отделен вход с обща площ 80,00 кв. м., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. Любен Боянов” № 1

220