Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с обща площ 40.75 кв.м., адрес на сградата: с. Огняново, ул. „Христо Ботев”, с предназначение: за лекарски кабинет

587