Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно помещение с площ 9.00 кв.м., адрес на сградата: с. Огняново, ул. „Васил Левски”, община Пазарджик, област Пазарджик

156