Tenders

back

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Сбор, община Пазарджик

589