СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА СРОКА НА МАНДАТ 2023 – 2027 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

back