СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА СРОКА НА МАНДАТ 2019 – 2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

back