Съобщение във връзка със спирането и възобновяването на сроковете по ЗОП, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

back