Избор на оператор на инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово и на оператор на инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и/или биораз...

back
Процедура: номер 138 / петък, 03 април 2020 15:21
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка