Светлинна празнична украса в гр. Пазарджик – профилактика и ремонт на съществуващи елементи, монтаж, поддръжка и демонтаж

back
Процедура: номер 132 / четвъртък, 19 март 2020 15:41
Обява за събиране на оферти
Състояние: Активно

Електронна преписка