Покана/Обява

back

Покана за предоставяне на индикативна оферта за осъществяване на дейностите по чл. 171 от ЗДвП - принудително преместване на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи на територията на община Пазарджик

285