План за интегрирано развитие на община Пазарджик 2021-2027 г.

back

Файлове:

PIRO-PZ-2022.pdf PIRO-PZ-2022.pdf