ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 г. ДО 31.12.2017г.

back