Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

Провеждане на официални церемонии „Първа копка“ по повод извършване на ремонт и обновяване на сградите на СУ "Димитър Гачев" и СУ "Д-р Петър Берон"

2430