Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ В ОБЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ УЛ. „ДИМИТЪР ГРЕКОВ“, УЛ. „СТРУМА“ И БУЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“; КВ.399А: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАЩИ УЛИЦИ КЪМ ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ. „ДИМИТЪР ГРЕКОВ“, У

2118