Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

Провеждане на официална церемония „Първа копка“ по повод** началото на дейностите по ремонт и обновяване на сградата на общежитието на СУ „Георги Бенковски”, гр. Пазарджик и прилежащото дворно пространство.

2207