Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

Провеждане на официална церемония „Първа копка“ по повод извършването на ремонт и обновяване на сградите на МВР в град Пазарджик

2427