Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ОТКРИВАНЕ“ НА ОБЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ. „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ И УЛ. „ПЛОВДИВСКА“; КВ. 416А: УПИ I И УПИ II -11“

2123