Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ОТКРИВАНЕ“ НА ОБЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ. „БОЛНИЧНА“ И БУЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“; КВ.416И, РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАЩИ УЛИЦИ КЪМ ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ. „БОЛНИЧНА“ И БУЛ

1946