Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ОТКРИВАНЕ“ НА ОБЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ УЛ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ, УЛ. СТРУМА И БУЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ; КВ. 399А: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАЩИ УЛИЦИ КЪМ ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ, УЛ. СТРУМ

1757