Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

Официални церемонии за откриване на обектите от образователната инфраструктура - общежитие на СУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СУ "Димитър Гачев", СУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“

2306