Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

Официална церемония за откриване на „ПГСС „Царица Йоанна“ – Учебен корпус № 2

2124