Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ПГСС „ЦАРИЦА ЙОАННА“

2297