Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ПАЗАРДЖИК - ОБЩЕЖИТИЕ НА СОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, СОУ „ДИМИТЪР ГАЧЕВ“, СОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ И ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

2556