Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

На пресконференция на Кмета на Община Пазарджик ще бъде представен проектът „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“

2023