Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТЪТ „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДА НА НАП В ГРАД ПАЗАРДЖИК”

2156