Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

На пресконференция на Кмета на Община Пазарджик ще бъде представен проектът „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Бер

2120