Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

На пресконференция на Кмета на Община Пазарджик ще бъдат оповестени резултатите от реализацията на проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Дими

2311