Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДА НА НАП В ГРАД ПАЗАРДЖИК”

2169