Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

На пресконференция бяха представени резултатите от реализацията на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – II етап" на Община Пазарджик

714