Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

Дейностите по обновяване и модернизиране на Корпус 2 на ПГСС „Царица Йоанна“ по проект по ОПРР приключиха с официална церемония

2175