Оперативна Програма "Регионално Развитие"

back

Проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик”

3189