Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

back

Списък на одобрените по документи кандидати и допуснати до събеседване за заемане на длъжността „Домашен помощник” по проект „Услуги в дома” към БМ”ОСДУ” в община Пазарджик

1839