Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

back

Обява за прием на документи за ползване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проект „Услуги в дома” в рамките на община Пазарджик.

2091