Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

back

Информация относно одобрен проект „Патронажна грижа+ в Община Пазарджик” по Оперативна програма „РЧР“ 2014-2020

1081