Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

back

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

2891