Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

back

Информация относно напредъка по изпълнение дейностите по Проект „Услуги в дома”, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, изпълняван от БМ „ОСДУ” при Община Пазарджик

2054