Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

back

ДИНАМИКА НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ – ПАЗАРДЖИК (за краткост, ЦСВР), ПРЕЗ 2019 г.

1551