Оперативна Програма "Добро управление"

back

На 01.01.2022г. Община Пазарджик стартира изпълнението на проект „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2022-2023“

637