Оперативна Програма "Добро управление"

back

На 01.01.2019г. Община Пазарджик стартира изпълнението на проект „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2019-2021“

2829