Оперативна Програма "Административен Капацитет"

back

ПРОЕКТ “ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ”

3403