OP 4R

back

Обява относно: Прием на документи за заемане на длъжности при предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологична подкрепа по домовете на потребителитепо поект «Услуги в дома в Община Пазарджик»

409