Notices

back

СПИСЪК ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Главен експерт” – 1 /една/ щатна бройка отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”, дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик

395