Notices

back

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ от подбор на 1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа – Пазарджик (за краткост, ОЕПГ - Пазарджик), работно място: община Панагюрище (обхват на дейността: община Панагюрище и община Стрелча) на осн. чл.

159