Notices

back

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОАНИЕ”, ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

694