Notices

back

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „АРХИТЕКТУРА И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ”, ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

645