Notices

back

Списък на допуснатите кандидати до II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ – от подбор за следните длъжности: Логопед – 1; Медицинска сестра - 1; Психолог – 1

568